Yhteystiedot

Osaston puheenjohtaja: Marko Lang

Sihteeri : Mikko Runonen : 040-3549524

UPM Pelloksen vaneritehtaat

52420 Pellosniemi

Puh. 02041 5173
Fax. 02041 5172