Yhteystiedot

Osaston puheenjohtaja: Marko Lang : 040-7790793

Sihteeri : Mikko Runonen : 040-3549524

UPM Pelloksen vaneritehtaat

52420 Pellosniemi

Puh. 02041 5173
Fax. 02041 5172