Yhteystiedot

Osaston puheenjohtaja: Tommi Jukarainen : 0407222716

Sihteeri : Marko Lang : 0407790793

UPM Pelloksen vaneritehtaat

52420 Pellosniemi

Puh. 02041 5173
Fax. 02041 5172